Book an appointment with Matthieu S using Setmore

Wat is dit precies?

Voetreflexologie is een aangename, natuurlijke en veilige methode om je gezondheid te bevorderen. Het werkt in de eerste plaats sterk stressreducerend en harmoniserend.

Voetreflexologie is een drukpunttechniek waarbij een specifieke druk wordt uitgeoefend op reflexzones in de voet. Die staan op hun beurt allen in verbinding met organen en delen van het lichaam. Het woord ‘reflexie’ staat voor ‘spiegel’: de voet weerspiegelt ons hele organisme.

Voetreflexologie is een vorm van manuele therapie. De in dit domein opgebouwde kennis leidt vaak tot onverwacht goede resultaten. Deze behandeling stelt geen enkele medische diagnose, noch vervangt het enige medische handeling! Het werkt wel steeds aanvullend naar zelfgenezing en meer vitaliteit.

Wie eenmaal de heilzame werking ervaren heeft, is voor altijd een ambassadeur van de voetreflexologie!

Image
Image

Hoe verloopt een sessie?

Bij het eerste consult luister ik vooral naar de noden van de cliënt. Indien gewenst, wordt ingegaan op de medische voorgeschiedenis, bepaalde verwachtingen, vragen… Je bepaalt zelf wat je kwijt wil en je vertelt me waar je graag naartoe wil werken.

Daarna begint de eigenlijke sessie met een paar ontspannende losmakingsgrepen. Vervolgens worden de drukpunten bewerkt waarbij rekening wordt gehouden met aangegeven probleempunten. Ter afronding volgt een belangrijk moment van nazorg afgestemd op wat tijdens de sessie zelf naar boven is gekomen.

Een volledige sessie bij Caminosan duurt ongeveer een uur.

De sessies gaan door in de praktijkruimte of in de, in de tuin gelegen, Finse hut.

Je neemt plaats in zit- of lighouding in een comfortabele therapeutische stoel. Je doet best losse kledij aan, schoenen en kousen uit, en we kunnen starten.

Image
Image

Een soort voetmassage?

Reflexologie werkt zeer ontspannend, maar het is veel meer dan dat. De technieken zijn op ieder individu afzonderlijk afgestemd en beogen op kortere termijn een toestand van verbeterd algemeen welbevinden. Reflexologie is een aparte discipline binnen de complementaire gezondheidszorg die de nodige voorkennis en ervaring vergt. Vandaar dat Caminosan er ook voor kiest deze methode ten gronde uit te voeren en verder uit te diepen.

Voetreflexologie is zoveel meer dan zomaar een ontspannende voetmassage.

Oorsprong en ontwikkeling

De oorsprong van de reflexologie ligt al duizenden jaren terug. Het werd al toegepast in landen als het oude Egypte, China, India en bij de bevolkingsgroepen van Noord- en Zuid-Amerika. De tegenwoordige therapievorm heeft haar wortels in de zonetherapie en de Chinese acupunctuur.

Image
Image

Grondlegger van de Westerse zonetherapie is William Fitzgerald, een Amerikaanse arts. Hij verdeelde het lichaam in 10 lengtezones. Hij onderwees deze methode aan artsen en therapeuten. In 1917 publiceerde hij zijn eerste boek “Zone Therapy, or Relieving pain at home”. Om pijn te verlichten, oefende hij druk uit op verschillende delen van de vingers. Toch was er niet veel belangstelling voor het boek. Dokter Joe Riley, een vriend van Fitzgerald, nam het initiatief om de ontdekkingen bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.

Maar diegene die de reflexzonetherapie echt bekendheid heeft gegeven is Eunice Ingham (een fysiotherapeute). Zij kwam er achter dat de voeten gevoeliger waren dan de handen en begon vanaf 1930 haar theorie van voetreflexzonetherapie te ontwikkelen. Hieruit is de zogenaamde “Ingham-drukmassage-methode” ontstaan. De uitgang van de theorie is, dat de voet (zool) een “kaart” is van de rest van ons lichaam. In 1938 verscheen haar boek “Stories the feet can tell” waarin ze haar methode beschreef. Eunice Ingham werd bekend als de “moeder van de reflexzonetherapie”. Tot op de dag van vandaag wordt deze methode nog gebruikt en onderwezen door o.a. haar neef Dr. Dwight C. Byers.

Image

Getuigenissen

Marlies

Ik ben bij Caminosan terechtgekomen met klachten zoals slapeloosheid, duizelingen en spierpijn, kortom stressgerelateerde zaken waar mijn huisarts niet echt raad mee wist.

Hoewel ik aanvankelijk eerder sceptisch stond tegenover voetreflexologie voor dergelijke kwalen, werd me al na de eerste sessie duidelijk dat Nele wonderen kan verrichten: ze neemt echt de tijd voor haar ‘cliënten’ en je voelt dat ze persoonlijk betrokken is bij jouw problemen. Voor het eerst sinds lang voelde ik me de dag nadien uitgeslapen en ontspannen! Meer was er niet nodig om mij te overtuigen van de zin van voetreflexologie… sindsdien ben ik een vaste, tevreden klant!

Catherine

Sinds ik voetreflexologie laat toepassen, heb ik veel minder last van neusverstopping. Ik kan veel vrijer ademhalen en slaap hierdoor ook beter. Door maandelijkse ‘onderhoudsbeurten’ in te plannen blijf ik van mijn sinus-kwaaltjes gespaard. Een beperkte investering dus voor een groot effect!

Lieve

Vanuit mijn drang naar perfectionisme was ik in het algemeen nogal gestresseerd. Nu, voetreflexologie blijkt een verregaand effect te hebben op het stressmechanisme, zozeer dat ik mij nu met groot gemak en op een ontspannen manier door de examens heb gewerkt. Het voelde alsof er een last van mijn schouders viel. Alles verliep een stuk vlotter en aangenamer voor iedereen.

Saskia

Aangezien voetreflexologie onder andere de bloeddoorstroming stimuleert, mocht ik al snel vaststellen dat ik geen of nog maar zeer weinig last heb van koude handen en voeten. Nu keer ik maandelijks terug om te vermijden dat ik in mijn oude kwaal herval. Voetreflexologie is voor mij een fantastisch mooi instrument om volledige ontspanning te bewerkstelligen en om kleine tot grote ongemakken op een natuurlijke manier te ondervangen.

Beroepsvereniging

Vanuit verschillende bestaande verenigingen en opleidingen kwam het initiatief om een overkoepelende beroepsvereniging te vormen met als hoofddoel de professionele (therapeutische) reflexologie in België te ondersteunen en verder te ontwikkelen.

BeVo werd opgericht in 2003 en staat voor Beroepsvereniging van Reflexologisten België. BeVo is erkend als Nationale Beroepsfederatie door het FOD Economie.

De voornaamste doelen van de vereniging:

  • Het bevorderen van de deskundige toepassing en uitoefening van de voetreflexologie
  • Het behartigen van de belangen van de leden
  • Het geven van opleidingen tot voetreflexoloog
  • Het samenwerken met buitenlandse verenigingen
  • Het streven naar bredere erkenning van de voetreflexologie als complementaire geneeswijze
Image

Recente realisaties BeVo

  • Het totstandkomen van het Core Curriculum. Dit omvat de standaardvereisten waaraan professionele opleidingscentra moeten voldoen om erkend te kunnen worden door BeVo. Deze opgelegde opleidingsnormen sluiten aan bij de gestelde norm door RiEN (Reflexology in European Network). Het doel is de scholing van de professionele reflexologist op te waarderen naar Europees niveau.
  • Werken in de richting van een duidelijke scheiding tussen ‘relaxatiereflexologie’ en ‘therapeutische reflexologie’.
  • Medewerking aan de opmaak beroepskwalificatie voetreflexoloog, een initiatief van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) in het kader van een Europese doelstelling om diploma’s/certificaten vergelijkbaar te maken over de landsgrenzen heen.

… allemaal stapjes naar officiële erkenning van een waardevol beroep!

Noot: In een aantal van de ons omringende landen, waaronder Nederland en Duitsland, is voetreflexologie een erkend en beschermd beroep, waarvoor de terugbetaling door de mutualiteit geldt.

Caminosan is lid van BeVo.